ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563
สถานที่ :รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันและเวลา :10/09/63 09.15-10.00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สถานที่ :ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :28/04/63 9.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562
สถานที่ :ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :26/03/62 09:00 - 10:00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562
สถานที่ :ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :30/08/62 9.00 - 10.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สถานที่ :ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :26/04/62 9.30
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561
สถานที่ :ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :22/03/61 9.00-10.00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561
สถานที่ :ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :10/09/61 10:10 - 11:10
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
การเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
สถานที่ :ณ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะอุตสาหกรรมของ บจ.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว
วันและเวลา :30/05/61 10:00-16:00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
การเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2561
สถานที่ :ณ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
วันและเวลา :24/05/61 10:00-16:00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สถานที่ :ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :25/04/61 9.30
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560
สถานที่ :ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :23/03/61 9.00 - 10.00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
สถานที่ :ห้องไพฑูรย์ ชั้น 33 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล
วันและเวลา :27/09/60 10.00-12.00
เอกสารประกอบ :ข้อมูลนำเสนอ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
สถานที่ :ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :31/07/60 9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สถานที่ :ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :21/04/60 9.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559
สถานที่ :ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที่ 8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย 20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันและเวลา :27/04/59 15.00