ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 โดยใช้ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เดิมเพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เกรด 4 ซึ่ง ประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป และ เสาเอ็นทับหลังสำเร็จรูป โดยใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ WEHRHAHN จากประเทศเยอรมนี และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ ที่ 9/1 หมู่11 ถนนสิงห์บุรีปากดง ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมิถุนายน 2539 ต่อมาบริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ใน การดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบาออกไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโดยหันมาให้ความสนใจในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดข้อมูลสำคัญของบริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัท
SUPER
ประเภทธุรกิจ
SUPER เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท คือ
1. การให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Operation and Maintenance services)
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
4. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ตั้งโรงงาน
เลขทะเบียนบริษัท
0107547000958
หน้าหลัก
http://www.supercorp.co.th
โทรศัพท์
(662) 361-5599
โทรสาร
(662) 361-5036
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (662) 009-9000

โทรสาร (662) 009-9991

ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 22-27 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 (สาทร 11)

ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662)-034-0000

โทรสาร (662)-034-0100