กรุงเทพมหานคร

โครงการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด /องค์การทหารผ่านศึก
Action date08/04/2565
Plant Capacity 5 เมกะวัตต์

สมุทรปราการ

โครงการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ไอคิวกรีน / บางบ่อ
Action date07/03/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

พระนครศรีอยุธยา

โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ไอคิว เอ็นเนอร์ยี/บางประหัน
Action date08/02/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

ลพบุรี

โครงการจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
บจ.มเีดียมารค์ /ดงพลับ
Action date21/12/2558
Plant Capacity 5.90 เมกะวัตต์
บจ.มีเดียมารค์ /หนองแขม
Action date30/12/2558
Plant Capacity 5.90 เมกะวัตต์
บจ.เอสพีพี ซิค / โคกสำโรง
Action date30/12/2558
Plant Capacity 41.00 เมกะวัตต์

สระบุรี

โครงการจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
บจ.เอไอคิว เอ็นเนอร์ยี / ธกส.สระบุรี
Action date27/04/2559
Plant Capacity 1.0 เมกะวัตต์
บจ.อพอลโล่ โซล่าร์ / วังม่วง
Action date18/12/2558
Plant Capacity 1.8 เมกะวัตต์

ชลบุรี

โครงการจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.แอสต้า พาวเวอร์ /บ้านบึง
Action date08/02/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

ระยอง

โครงการจังหวัดระยอง ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
คลองปูน / อ.แกลง จ.ระยอง
Action date01/01/2513
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์

ฉะเชิงเทรา

โครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.แอสต้า พาวเวอร /พนมสารคาม
Action date08/02/2566
Plant Capacity 4.5 เมกะวัตต์

ปราจีนบุรี

โครงการจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.โปร โซล่าร์ วัน / โครงการ 1 /อ.กบินทร์บุรี
Action date09/02/2566
Plant Capacity 4.0 เมกะวัตต์

สระแก้ว

โครงการจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 42 โครงการ ดังนี้
อรัญประเทศ/ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Action date27/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
ศุภนิมิตอรัญประเทศ/ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Action date23/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด/โครงการ SPP Hybrid
Action date23/04/2559
Plant Capacity 16.00 เมกะวัตต์
บจ. นอร์ทโซล่าร์ เพาเวอร์/ หันทราย1
Action date23/04/2559
Plant Capacity 4.00 เมกะวัตต์
บจ. นอร์ทโซล่าร์ เพาเวอร์/ หันทราย2
Action date23/04/2559
Plant Capacity 4.00 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย 1
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย 2
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย 3
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย4
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย 5
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย 6
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / หันทราย7
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.ศรีนาคา พาวเวอร์ / หันทราย 6
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ศรีนาคา พาวเวอร์ / หันทราย 5
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ศรีนาคา พาวเวอร์ / หันทราย 4
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ศรีนาคา พาวเวอร์ / หันทราย3
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ศรีนาคา พาวเวอร์ / หันทราย 2
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ศรีนาคา พาวเวอร์ / หันทราย1/ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.อามานูฟ / อ.วังน้ำเย็น 1 จ.สระแก้ว,
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.อามานูฟ อ.วังน้ำเย็น 2 จ.สระแก้ว,
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.อามานูฟ / คลองหินปูน
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.อามานูฟ / วังใหม่ 1
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.อามานูฟ / วังใหม่2
Action date28/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.อพอลโล่ โซล่าร์/ วังน้ำเย็น / อ.วังเย็น
Action date28/04/2559
Plant Capacity 3.60 เมกะวัตต์
บจ.โซลคิด โซล่าร์ / หันทราย/ อ.อรัญประเทศ
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 1
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 2
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 3
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 4
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 5
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.เอส ทูพี อีเนอร์จี / โคกปี่ฆ้อง 6
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.นอร์ธอีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี / เมืองไผ่ /อ.อรัญประเทศ
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 1
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 2
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 3
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 4
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 5
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 6
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 7
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
บจ.ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี /ศาลาลำดวน 8
Action date29/04/2559
Plant Capacity 6.00 เมกะวัตต์
หันทราย/อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Action date10/02/2566
Plant Capacity 5.90 เมกะวัตต์
บจ.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี/ จ.สระแก้ว
Action date14/02/2566
Plant Capacity 9.0 เมกะวัตต์

นครราชสีมา

โครงการจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
บจ.รูทซัน / โครงการ 1
Action date19/07/2554
Plant Capacity 1.00 เมกะวัตต์
บจ.รูทซัน / โครงการ 2
Action date19/07/2554
Plant Capacity 1.00 เมกะวัตต์
บจ.รูทซน /โครงการ 3
Action date01/05/2553
Plant Capacity 1.00 เมกะวัตต์

อุบลราชธานี

โครงการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) / โครงการ 1
Action date09/02/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

ชัยภูมิ

โครงการจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.พีเคทีกรีน / เมืองชัยภูมิ
Action date08/02/2566
Plant Capacity 4 เมกะวัตต์

หนองบัวลำภู

โครงการจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ไทยกรีน /โนนสัง
Action date08/02/2566
Plant Capacity 4.0 เมกะวัตต์

หนองคาย

โครงการจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนแบบครบวงจร/หนองคายน่าอยู่
Action date14/02/2566
Plant Capacity 6 เมกะวัตต์

มหาสารคาม

โครงการจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม /อ.พยัคภูมิพิสัย
Action date09/02/2566
Plant Capacity 0.952 เมกะวัตต์

แพร่

โครงการจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ไอคิว กู๊ด / ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่
Action date01/01/2513
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

พิจิตร

โครงการจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
บจ.มีเดียมาร์ค / วังหลุม
Action date09/02/2566
Plant Capacity 5.90 เมกะวัตต์
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแปรรูป/บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6/
Action date03/12/2558
Plant Capacity 9.00 เมกะวัตต์

ราชบุรี

โครงการจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ไอคิว โซล่า /ไรอ้อยโพธาราม/ อ.โพธาราม
Action date08/02/2566
Plant Capacity 2.0 เมกะวัตต์

นครปฐม

โครงการจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
บจ.ไอคิว เอ็นเนอร์ยี /นครชัยศรี
Action date08/02/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์
บจ.แอสตา้ พาวเวอร์ /บางเลน
Action date08/02/2566
Plant Capacity 4.2 เมกะวัตต์

สมุทรสาคร

โครงการจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
บจ.อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ / กาหลง
Action date27/04/2559
Plant Capacity 8.0 เมกะวัตต์
บจ.ไอคิว โซล่า /กระทุ่มแบน
Action date03/03/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

สมุทรสงคราม

โครงการจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ตั้งแซเยี้ยง กรีน พาวเวอร์ วัน / แพรกหนามแดง
Action date30/04/2559
Plant Capacity 4.0 เมกะวัตต์

เพชรบุรี

โครงการจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 26 โครงการ ดังนี้
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ / หนองปรง 1
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ / หนองปรง 2
Action date26/02/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ / หนองปรง 3
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ /หนองปรง 4
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ /หนองปรง 5
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ / หนองปรง 6
Action date26/02/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ /หนองปรง 7
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ /หนองปรง 8
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ / หนองปรง 9
Action date26/02/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.เอ็นเนอร์จี เซิฟ / หนองปรง 10
Action date30/04/2559
Plant Capacity 6.24 เมกะวัตต์
บจ.เอส ที เอฟ อี โซล่า / ยางน้ำกลัดใต้
Action date29/01/2559
Plant Capacity 8.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ / เขาใหญ่ 1 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ / เขาใหญ่ 2/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์ /เขาใหญ่ 3/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 4/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร/เขาใหญ่ 5/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 6/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 7/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 8/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 9/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 10/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 11/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 12/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date01/01/2513
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 13/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date01/01/2513
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 14 / อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date01/01/2513
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์
บจ.อิเควเตอร์โซลาร์/เขาใหญ่ 15/ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
Action date01/01/2513
Plant Capacity 5.00 เมกะวัตต์

ประจวบคีรีขันธ์

โครงการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้
บจ.ดับบลิว เอ็กซ์ เอ 4 / กุยเหนือ 1
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.ดับบลิว เอ็กซ์ เอ 5 / กุยเหนือ 2
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.ดับบลิว เอ็กซ์ เอ 6 / กุยเหนือ 3
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.ดับบลิว เอ็กซ์ เอ 7 / กุยเหนือ 4
Action date30/04/2559
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / บ่อนอก / อ.เมือง จ.ประจอบคีรีขันธ์
Action date16/03/2566
Plant Capacity 5.95 เมกะวัตต์

กระบี่

โครงการจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ไทยกรีน /สวนยางบ้านดินนา / อ.คลองท่อม
Action date08/02/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

สุราษฎร์ธานี

โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
บจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี / ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี
Action date08/02/2566
Plant Capacity 5.0 เมกะวัตต์

โครงการที่สำเร็จ

ประเทศไทย
104
โครงการที่จ่ายไฟแล้ว
26
จังหวัดในประเทศไทย
603.562
เมกะวัตต์กำลังไฟฟ้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการจ่ายไฟแล้วทั้งหมดแบ่งเป็นตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
แผนที่แสดงโครงการที่จ่ายไฟแล้วประเทศไทย
SUPER ENERGY CORPORATION Public Co,. Ltd.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Gia Lai

โครงการจังหวัดGia Lai ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
Chu Prong, Gia Lai
วันที่ดำเนินการ01/01/2513
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์HBRE Chu Prong 8.5 โครงการ / 50 เมกะวัตต์

Ninh Thuận

โครงการจังหวัดNinh Thuận ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
Sinenergy /NinhThuan
วันที่ดำเนินการ01/09/2561
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Sinenergy 9.35 โครงการ / 50 เมกะวัตต์

Phú Yên

โครงการจังหวัดPhú Yên ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้
Thinh Long/ Phu Yen
วันที่ดำเนินการ30/12/2565
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Thinh Long/9.35 โครงการ / 50 เมกะวัตต์

Bình Phước

โครงการจังหวัดBình Phước ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
Loc Ninh 1/Binh Phuoc
วันที่ดำเนินการ31/12/2563
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Loc Ninh 1 / 7.09 โครงการ / 200 เมกะวัตต์
Loc Ninh 2 / Binh Phuoc
วันที่ดำเนินการ01/05/2563
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Loc Ninh 2 / 7.09 โครงการ / 200 เมกะวัตต์
Loc Ninh 3 /Binh Phuoc
วันที่ดำเนินการ01/05/2563
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Loc Ninh 3/ 7.09 โครงการ / 150 เมกะวัตต์

Bình Thuận

โครงการจังหวัดBình Thuận ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
Binh An /Binh Thuan
วันที่ดำเนินการ01/01/2562
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Binh An 9.35 โครงการ / 50 เมกะวัตต์
Phan Lam/Binh Thuan
วันที่ดำเนินการ25/06/2562
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Phan Lam 9.35 โครงการ / 36.72 เมกะวัตต์

An Giang

โครงการจังหวัดAn Giang ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
Van Giao 1/An Giang
วันที่ดำเนินการ01/01/2513
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Van Giao 1/9.35 โครงการ / 50 เมกะวัตต์
Van Gino 2 / An Giang
วันที่ดำเนินการ01/01/2513
จำนวนโครงการ /เมกะวัตต์Van Gino 2 /9.35 โครงการ / 50 เมกะวัตต์
ประเทศเวียดนาม
10
โครงการที่จ่ายไฟแล้ว
6
พื้นที่ในประเทศเวียดนาม
886.72
เมกะวัตต์กำลังไฟฟ้า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการจ่ายไฟแล้วทั้งหมดแบ่งเป็นตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศเวียดนามดังต่อไปนี้
Binh Thuan Province
Ninh Thuan Province
An Giang Province
Phu Yen Provine
Binh Phuoc Province
แผนที่แสดงโครงการที่จ่ายไฟแล้วของประเทศเวียดนาม
SUPER ENERGY CORPORATION Public Co,. Ltd.
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565