ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการบริษัทและผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมาโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัท

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด

Attach File 1
Attach File 2
Attach File 3
รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB) และไม่อนุญาติให้อัพโหลดไฟล์ .exe
ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน


//