ผถห.SUPER รอรับเงินปันผล 5 พ.ค.นี้ อัตรา 0.006 บาท/หุ้น

28 เมษายน 2565


สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 เม.ย. 65 11:41 น.

  คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) (SUPER) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM) โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.006 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวน 164.09 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มศักยภาพฐานทุนในการรองรับแผนการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย วางเป้ารายได้ปี 2565 เติบโต 30-35 % จากปี 2564 และกำลังการผลิตรวมแตะ 1,900 -2,000 เมกะวัตต์ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เมื่อเร็วๆนี้


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์     reporter@efinancethai.com

ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง