บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์ มอบแผงโซล่าร์เซลล์

11 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์ มอบแผงโซล่าร์เซลล์
สนับสนุนโครงการก่อสร้างแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนร่วมกัน

วันที่ 11 ก.พ. 2565บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์ มอบแผงโซล่าร์เซลล์ สนับสนุนโครงการก่อสร้างแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนร่วมกัน (จุดติดตั้งที่1) ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ธนจำรัส กำนันตำบลหันทราย, นายมังกร ศรีชมภู ผอ.รพ.สต.หันทราย, สมาชิก อบต.หมู่1 ตำบลหันทราย และชาวบ้านในชุมชนหมู่1 ร่วมรับมอบ